EU - Program rozvoje venkova

Živočišná výroba společnosti ZEAS Březná a.s.

Naši hlavní komoditou je výroba mléka, je to komodita pracovně a materiálně nejnáročnější, ale zároveň je na ní také vázáno velké množství dalších pracovních příležitostí. Její výroba je soustředěna na jedno středisko a to na Březné, kde 630 krav ročně vyprodukuje 4 miliónů litrů čerstvého kravského mléka. Je zde potřebná koncentrace, produktivita práce a přirozené prostředí pro zvířata. Mléko o tučnosti 4,18 % s průměrným obsahem bílkovin 3,55 % je dodáváno do mlékárny Agricol s.r.o. Polička. Společnost chová cca 1 667 kusů skotu.

Zajišťujeme provoz mléčného automatu, který se nachází v sídle společnosti ve Štítech.

Prodej čerstvého syrového kravského mléka v loňském roce z mléčného automatu vzrostl na 70 litrů denně. Mléko je pod pravidelnou veterinární a hygienickou kontrolou, ihned po nadojení je zchlazeno na 4 - 6 °C v chladících tancích u dojírny. Čerstvé mléko se v automatu prodává po dobu max. 24 h od doplnění, potom je zbytek mléka odvezen a tank naplněn čerstvým.

V technickém provedení stavebních i technologických části hospodářských budov na středisku živočišné výroby jsou uplatněny veškeré současné poznatky a principy „welfare“ systémů chovů skotu s důrazem na maximální zachování přísných ekologických limitů a zlepšení pracovních podmínek obsluhy.


Živočišná výroba 1 Živočišná výroba 2 Živočišná výroba 3

Živočišná výroba 4 Živočišná výroba 5 Živočišná výroba 6


Modernizace farmy Březná – II. etapa

V rámci 3. kola Programu rozvoje venkova 2014-2020 je realizován projekt Modernizace farmy Březná – II. etapa. Předmětem projektu je modernizace farmy Březná. V rámci této etapy modernizace byly zakoupeny laminátové zásobníky (sila) na krmné směsi, řepkové výlisky a koncentrované směsi. Realizací tohoto projektu dojde k zefektivnění práce a zároveň zvýšení úrovně její bezpečnosti a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. Především však přispěje realizace projektu k výraznému zlepšení životních podmínek zvířat.


Modernizace farmy Březná – II. etapa


Modernizace farmy Březná – III. etapa

V rámci 7. kola Programu rozvoje venkova 2014-2020 dochází k realizaci projektu Modernizace farmy Březná – III. etapa, jejímž předmětem je pokračující a z našeho pohledu nezbytná modernizace této farmy.
V rámci této etapy modernizace došlo k vyměně stávajícího zastaralého a neefektivního osvětlení stájí a teletníku za nové osvětlení typu LED a dále k nákupu nové fixační klece pro skot pro účely ošetřování paznehtů. Stejně jako od předchozí etapy modernizace, si naše společnost od realizace tohoto projektu slibuje další zefektivnění práce, zvýšení úrovně její bezpečnosti a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců, avšak největší přínos realizace tohoto projektu spatřuje naše společnost opět ve výrazném zlepšení životních podmínek ustájených zvířat.

Bioplynová stanice 4 Bioplynová stanice 5