EU - Program rozvoje venkova

Živočišná výroba společnosti ZEAS Březná a.s.

Naši hlavní komoditou je výroba mléka, je to komodita pracovně a materiálně nejnáročnější, ale zároveň je na ní také vázáno velké množství dalších pracovních příležitostí. Její výroba je soustředěna na jedno středisko a to na Březné, kde 630 krav ročně vyprodukuje 4 miliónů litrů čerstvého kravského mléka. Je zde potřebná koncentrace, produktivita práce a přirozené prostředí pro zvířata. Mléko o tučnosti 4,18 % s průměrným obsahem bílkovin 3,55 % je dodáváno do mlékárny Agricol s.r.o. Polička. Společnost chová cca 1 667 kusů skotu.

Zajišťujeme provoz mléčného automatu, který se nachází v sídle společnosti ve Štítech.

Prodej čerstvého syrového kravského mléka v loňském roce z mléčného automatu vzrostl na 70 litrů denně. Mléko je pod pravidelnou veterinární a hygienickou kontrolou, ihned po nadojení je zchlazeno na 4 - 6 °C v chladících tancích u dojírny. Čerstvé mléko se v automatu prodává po dobu max. 24 h od doplnění, potom je zbytek mléka odvezen a tank naplněn čerstvým.

V technickém provedení stavebních i technologických části hospodářských budov na středisku živočišné výroby jsou uplatněny veškeré současné poznatky a principy „welfare“ systémů chovů skotu s důrazem na maximální zachování přísných ekologických limitů a zlepšení pracovních podmínek obsluhy.


Živočišná výroba 1 Živočišná výroba 2 Živočišná výroba 3

Živočišná výroba 4 Živočišná výroba 5 Živočišná výroba 6


Modernizace farmy Březná – II. etapa

V rámci 3. kola Programu rozvoje venkova 2014-2020 je realizován projekt Modernizace farmy Březná – II. etapa. Předmětem projektu je modernizace farmy Březná. V rámci této etapy modernizace byly zakoupeny laminátové zásobníky (sila) na krmné směsi, řepkové výlisky a koncentrované směsi. Realizací tohoto projektu dojde k zefektivnění práce a zároveň zvýšení úrovně její bezpečnosti a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. Především však přispěje realizace projektu k výraznému zlepšení životních podmínek zvířat.


Modernizace farmy Březná – II. etapa