Rostlinná výroba společnosti ZEAS Březná a.s.

ZEAS Březná a. s. hospodaří na 2.001 ha zemědělské půdy v podhorské a horské oblasti mezi Hrubým Jeseníkem a Orlickými horami, v nadmořské výšce 350 až 780 m n. m., v oblasti s průměrnou teplotou 6,7 °C, s více než 800 mm ročních srážek, v  bramborářsko-ovesné výrobní oblasti, s hlinito-písčitými podzolovými půdami v průměrné ceně 1,85 Kč za 1 m2. Z celkové výměry je 1037 ha trvalých travních porostů a 964 ha orné půdy. Cílem rostlinné výroby je zajistit dostatek kvalitního krmení pro živočišnou výrobu.

Pečujeme o ráz krajiny, řádně udržujeme pozemky a hospodaříme v souladu se zásadami správné zemědělské praxe.


Pěstujeme následující plodiny:

  • pšenici ozimou
  • ječmen ozimý
  • oves
  • triticale
  • řepku
  • kukuřici

Rostlinná výroba 1 Rostlinná výroba 2 Rostlinná výroba 3