Kontakty společnosti ZEAS Březná a.s.

Rostlinná výroba
tel: +420 583 440 131
Vedoucí: Bc. Martin Wonke


Živočišná výroba
tel: +420 583 440 163
Vedoucí: Jiří Pospíšil


Středisko služeb
tel: +420 583 440 302
Vedoucí: Libor Diviš


Identifikační číslo provozovny: 1001877713
Odpovědný zástupce: Vladimír Světlík


Závodní jídelna
tel: +420 733 180 054


Identifikační číslo provozovny: 1001877705
Odpovědný zástupce: Iva Hrubá


Správní středisko
tel: +420 583 440 180