Informace pro akcionáře

Vážení akcionáři,

valná hromada dne 24.5.2019 rozhodla o výplatě dividend za rok 2018. Výše přepočtené dividendy na jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,00 Kč činí 500,- Kč před zdaněním. Dividenda je zdaňována srážkovou daní 15 %, čistá dividenda na jednu akcii činí 425,- Kč. Nárok na dividendu má akcionář, který je veden v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady, tj. k  24.5.2019. Dividendy budou zaslány na Vaše bankovní účty v termínu od 1.7.2019-10.7.2019.


  • Zápis bankovních účtů pro výplatu dividendy   Zápisu bankovních účtů pro výplatu dividendy