Informace pro akcionáře

Vážení akcionáři,
valná hromada dne 21.9.2020 rozhodla o výplatě dividend za rok 2019. Výše přepočtené dividendy na jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,00 Kč činí 900,- Kč před zdaněním.
Dividenda je zdaňována srážkovou daní 15%, čistá dividenda na jednu akcii činí 765,- Kč.
Nárok na dividendu má akcionář, který je veden v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady, tj. k 21.9.2020.
Dividenda byla zaslána na Vaše bankovní účty dne 2.10.2020.