Informace pro akcionáře

Vážení akcionáři,
27. řádná valná hromada obchodní společnosti ZEAS Březná a. s. proběhne v pátek 24.5.2019.


  • Pozvánka na valnou hromadu 24.5.2019   Pozvánka na valnou hromadu
  • Plná moc   Plná moc