Informace pro akcionáře

Vážení akcionáři,
valná hromada dne 26.5.2017 rozhodla o výplatě dividend. Výše přepočtené dividendy na jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč činí 500,- Kč před zdaněním. Dividenda je zdaňována srážkovou daní 15 %, čistá dividenda na jednu akcii činí 425,- Kč. Nárok na dividendu má akcionář, který je veden v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady, tj. k 26.5.2017. Dividendy budou zasílány na Vaše bankovní účty v termínu od 3.7. - 14.7.2017.


  • Pozvánka na valnou hromadu 25.5.2018   Pozvánka na valnou hromadu
  • Plná moc   Plná moc
  • Zápis bankovních účtů pro výplatu dividendy   Zápisu bankovních účtů pro výplatu dividendy