Informace pro akcionáře

Vážení akcionáři,
valná hromada dne 25.5.2018 rozhodla o výplatě dividend. Výše přepočtené dividendy na jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč činí 680,- Kč před zdaněním. Dividenda je zdaňována srážkovou daní 15 %, čistá dividenda na jednu akcii činí 578,- Kč. Nárok na dividendu má akcionář, který je veden v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady, tj. k 25.5.2018. Dividendy budou zasílány na Vaše bankovní účty v termínu od 2.7. do 13.7.2018.


  • Zápis bankovních účtů pro výplatu dividendy   Zápisu bankovních účtů pro výplatu dividendy